Bibliotektjenester: Sjekkliste for fjernlån

Sikt holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

14. juni 2023

Start: 14. juni 2023 kl. 08:00
Slutt: 14. juni 2023 kl. 09:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 14. juli 2023

Tema: Sikt har i samarbeid med faggruppa for fulfillment laget en sjekkliste for konfigurering av fjernlån. Vi vil presentere sjekklisten og snakke litt om standardisering av fjernlånskonfigurasjon for BIBSYS-konsortiet.

Ved: Ann-Louise Skjager og Erling Fossan, Sikt