Bibliotektjenester: Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner – ikke bare BARE (del 2)

Sikt holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

7. juni 2023

Start: 7. juni 2023 kl. 08:00
Slutt: 7. juni 2023 kl. 09:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 7. juni 2023

Tema: Hvordan bruker vi Felles autoritetsregister, og hva bør vi være obs på når vi registrerer nye poster? Litt repetisjon fra tidligere webinar, og noe nytt.

Ved Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket (Faggruppen for Resource Management)

Møtelenke: https://sikt-no.zoom.us/j/63094646224?pwd=c0tUQVJCcG9od3RJcnFzSzFvdEgwd…

Målgruppe

Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.