Bibliotektjenestene: Surveybanken - en kunnskapsressurs

Sikt holder jevnlig webinar om tema knyttet til bibliotektjenestene våre. På dette webinaret forteller vi litt om relaterte tjenester i Sikt, som er aktuelle for bibliotekene.

18. oktober 2023

Start: 18. oktober 2023 kl. 08:00
Slutt: 18. oktober 2023 kl. 09:00

Webinar

På dette webinaret gir vi en kort introduksjon til hvilke forskningsdata Sikt har, og som forskere og studenter kan bruke som kilder i sine artikler og oppgaver. Vi forteller også litt om våre tjenester for datahåndtering, som kan brukes av forskere og studenter.

Ved: Bjarne Øymyr, Trine Pernille Klokkerud og Trond Kvamme fra Sikt.

Målgruppe og påmelding
Webinaret er åpent for alle, men er særlig relevant for bibliotekarer i førstelinjetjeneste.

Lenke til webinaret legges ut dagen før.