Bibliotektjenestene: POL – hjertet i Alma, og hvordan få dette på plass

Sikt holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med de ulike faggruppene for bibliotektjenestene.

10. mai 2023

Start: 10. mai 2023 kl. 08:00
Slutt: 10. mai 2023 kl. 09:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 10. mai 2023

Ved Ulla Nørgaard Oulie (Handelshøyskolen BI) og Inger Line Mæland (Universitetsbiblioteket i Bergen). Ansvarlig: Faggruppen for Akkvisisjon.

Ulla vil gi en introduksjon til POL-lines og hvorfor de blir kalt «hjertet i Alma». Inger Line vil deretter fortelle om hvorfor og hvordan UiB begynte registreringsprosessen, og deres erfaringer så langt.

Webinaret starter kl. 10.00 og varer ca en time.

Målgruppe og påmelding