Bibliotektjenestene: API-integrasjon mellom EBSCOnet og Alma

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

29. mars 2023

Start: 29. mars 2023 kl. 08:00
Slutt: 29. mars 2023 kl. 09:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 29. mars 2023

Universitetsbibliotekene i Bergen og Oslo deler sine erfaringer med API-oppsett mellom EBSCOnet og Alma, og hvordan dette kan brukes i fornyelsesprosessen for EBSCO-abonnement.

Ved Inger Line Mæland (UBB) og Ulrikke Greve Olufsen (UBO). Webinaret er arrangert i samarbeid med faggruppen for Akkvisisjon.

Webinaret starter kl. 10.00 og varer ca en time.

Målgruppe og påmelding

Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom. Møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.