Hvordan opprette ønskeliste for studenter

Veiledning i hvordan du åpner for at studenter kan ønske seg praksisplasser. For studiestedbrukere

Merk: Før du kan åpne ønskelisten for studentene må du ha sendt bestilling på praksisplasser til praksisstedene og fått kapasitet tilbake.

Åpne praksisaktiviteten

  • Gå til praksiskalenderen og finn aktiviteten du skal legge til ønskeliste for
  • Klikk på fanen Steder og skroll ned til bunn av siden for å finne feltene for ønskelisten

Sett startdato og svarfrist for ønskelisten

  • Legg inn svarfrist i feltet Åpne opp for studentønsker med svarfrist:
  • Klikk på Åpne ønskeliste

Nå har studentene mulighet til å logge på ALP og sette opp en prioritert liste over hvor de ønsker å ha praksis.

Merk: Om praksisemnet har flere praksisaktiviteter skilt på klasser må du inn på hver klasse i praksiskalenderen og aktivere ønskelisten.

Sett begrensning for antall ønsker (ikke påkrevd)

Du kan begrense antall ønsker studenten kan gjøre.

  • Fyll feltet for maksgrense, og trykk knappen "Bekreft endring i maks antall ønsker".

Når fristen har gått ut kan du fordele studentene.