Vellykkede forhandlinger med Springer Nature

Sikt er glade for å melde at det er enighet med Springer Nature om ny forlagsavtale for en toårsperiode fra 2023. Avtalen innebærer åpen publisering uten kvoter i forlagets tidsskrifter og prisreduksjon for institusjonene.

21. desember 2022

Press release

Sikt har i løpet av 2022 forhandlet med flere av de største forlagene for vitenskapelig litteratur, som Sage, Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley. De viktigste kravene for å inngå avtaler har vært følgende:

  • Det skal ikke være begrensninger i antall artikler som kan publiseres åpent tilgjengelig.
  • Kostnadene i avtalene skal reduseres.
  • Det skal være arkivrettigheter til tidligere lisenser.

Dialogen med Springer har vært konstruktiv, og vi har nå kommet til enighet om en ny avtale hvor kravene er innfridd.

I hele prosessen har Sikts forhandlingsråd, bestående av virksomhets- og bibliotekledere ved forskningsinstitusjonene, vært tett involvert i forhandlingene. På bakgrunn av sitt mandat har de gitt råd og anbefalinger for mottatte tilbud.

Spørsmålet om pris har vært viktig for institusjonene som deltar i avtalene. Vi har sett med bekymring at kostnadsutviklingen ikke er i samsvar med våre budsjetter. Det er gledelig at Springer Nature har kommet oss i møte på alle punkter som er viktige for oss

-Johanne Raade, bibliotekdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet og leder for Sikts forhandlingsråd.

Sikt arbeider nå med påmelding i avtalen og informasjon til bibliotekene. I 2022 var det 46 institusjoner som deltok i Springer-avtalen, slik at det er svært mange norske forskere som har glede av lesing og publisering i Spingers tidsskrift.  

Vi er stolte over at det er forhandlet fram en ny og forbedret avtale med Springer Nature som vil komme forskersamfunnet til gode. Avtalen bidrar til å oppfylle Regjeringens mål om at vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024

-Roar Olsen, direktør i Sikt

Mer informasjon om avtalen kan rettes til Sikt eller biblioteket ved deltakerinstitusjonene. 

Aktuelt fra Sikt