Utsatt lansering for Cris/NVA-prosjektet

Etter møte i styringsgruppen for Cris/NVA-prosjektet tirsdag 28. februar, ble det besluttet å skyve på tidspunkt for lansering av den nye løsningen til etter sommeren 2023. Dette for å sikre nok tid til testing og opplæring før den nye tjenesten innføres for fullt.

6. mars 2023

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og forskningsresultater. Den nye løsningen erstatter dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiver.  

Dette gir ett system hvor både forskningsmiljøene og allmennheten kan finne både informasjon om og resultater fra norsk forskning.  

Sikre nok tid til testing og opplæring 

Tirsdag 28. februar ble det avholdt et møte i styringsgruppen for Cris/NVA-prosjektet. I tillegg til Sikt, består styringsgruppen av representanter oppnevnt av UHR, FFA, UiB, UiO, Forskningsrådet og HK-Dir. 

Hovedårsak til avgjørelsen er at all funksjonaliteten som skal være på plass før overgang til den nye tjenesten, ikke vil være klar tidsnok til å få et fullgodt løp med testing og opplæring før sommeren 2023.  

– Det er viktig at brukerne får god opplæring i systemet, og at vi får testet kritisk funksjonalitet på en god måte sammen med dem, slik at brukerne får en fullgod opplevelse av løsningen fra start, sier Frode Arntsen, prosjekteier for Cris/NVA og produktområdeleder for forskningsinformasjon i Sikt.

Funksjonaliteten som skal være på plass til lansering, er beskrevet i rapporten fra UHR/FFA/Helse/Sikt arbeidsgruppe

Status for prosjektet 

Vi har flyttet det første lokale vitenarkivet over til det nye systemet, og vi er klare for å migrere flere. For tiden arbeider prosjektet for fullt med å implementere Cristin-funksjonalitet. 

Prosjektet holder jevnlig webinarer hvor alle brukere og andre interesserte er invitert. Her går vi gjennom særskilte tema, gir oppdatering om status, og tar imot spørsmål og innspill.  

Neste møte i styringsgruppen skal være 28. mars. Oppdatert informasjon om framdrift vil bli gitt i etterkant av dette.  

Les mer om Cris/NVA-prosjektet på nettsidene våre.

Det er viktig at brukerne får god opplæring i systemet, og at vi får testet kritisk funksjonalitet på en god måte sammen med dem.

-Frode Arntsen, prosjekteier for Cris/NVA, Sikt

Aktuelt fra Sikt