Sikt søker kandidater til testing av digitalt læringsmiljø

Sikt gjennomfører prosjekter for anskaffelse av nye løsninger for digitalt læringsmiljø til UH-sektoren. Dette inkluderer anskaffelse av læringsplattform (LMS), digital eksamensløsning og plagiatkontroll.

12. juni 2024

Alle prosjektene er godt i gang og vil høsten 2024 gjennomføre testing av tilbudte løsninger. Vi ønsker derfor å invitere ansatte og studenter ved institusjonene i sektoren til å melde sin interesse for å være tester for en eller flere av løsningene.

Påmelding, utvelgelse av testere og informasjon videre

Påmeldingsskjema

Hvis du ønsker å delta kan du fylle ut påmeldingsskjema via denne lenken til nettskjema (tar 2-4 minutter). Personopplysningene vil samler inn blir behandlet fortrolig.

Påmeldingsfrist første pulje: 1. august kl.12.00

Testere påmeldt innen 1. august kl. 12 vil være med på første utvelgelse. Utvalgte testere vil bli kontaktet og få nærmere informasjon i de påfølgende dagene.

Etter første utvelgelse vil det gjennomføres løpende utvelgelse av testere fram til aktuell testperiode starter og/eller tilstrekkelig antall testere er oppnådd i de ulike prosjektene.

Når påmeldingsfristen har gått ut, vil prosjektgruppen for hver enkelt anskaffelse sammenstille et utvalg testere som sikrer bredde og variasjon fra sektoren. Utvalget skal bestå av testere med blant annet ulike lokasjoner i landet, fagdisipliner og erfaringsnivå med tidligere løsninger.

Invitasjon til testing for de kandidatene som blir valgt ut til å delta formidles direkte av prosjektgruppen(e) i forkant av den aktuelle testperioden.

Felles for alle tre prosjekter - hva som skal testes

Testdeltakerne skal utføre ulike oppgaver i testversjoner av løsningene som er tilbudt. Oppgavene vil være knyttet opp til viktige og ofte brukte oppgaver som testeren utfører i løsningene i hverdagen. Formålet med testfasen er å sikre et enda bedre vurderingsgrunnlag i valg av løsninger, ved å supplere evaluering av krav med brukeropplevelser.

Nærmere informasjon om testing i de ulike prosjektene

Testing av læringsplattform (LMS)

Aktuelle testere: I testingen ønsker vi innspill om hvordan de ulike løsningene oppleves i bruk av reelle sluttbrukere, og ønsker derfor å invitere nærmere 80 testere fordelt på de ulike målgruppene student, underviser, systemadministrator læringsplattform og studiekonsulent.

Valgmulighet for digital eller fysisk testing: Testene vil gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte i Oslo eller Trondheim. Dette kan du velge i påmeldingsskjemaet med mulighet for flervalg. Sikt/prosjektene dekker ikke reisekostnader, så dekking av eventuelle reisekostnader må du selv avklare med institusjonen du tilhører. Velg derfor gjerne det alternativet som er best egnet eller nærmest din lokasjon.

Tidsperiode for gjennomføring: Testingen vil foregå første halvdel av september. Digital testing forventes å foregå i uke 36. Tentativ periode for fysisk testing er uke 37-38. Fysiske testdager vil avholdes på konkrete datoer på gitt lokasjon og ha en varighet på inntil 2-3 timer.

Testing av digital eksamensløsning

Aktuelle testere: Vi ønsker å invitere 80-100 testere fordelt på de ulike målgruppene student, underviser, administrator digital eksamen, studie-/eksamenskonsulent, eksamensvakt, sensor

Valgmulighet for digital eller fysisk testing: Testene vil gjennomføres digitalt og ev. fysisk (lokasjon er ikke avklart).

Tidsperiode for gjennomføring: Testingen vil foregå i begynnelsen av oktober.

Testing av løsning for plagiatkontroll

Aktuelle testere: Vi ønsker å invitere cirka 20 testere fordelt på de ulike målgruppene sensor, studieadministrativt ansatt og student.

Valgmulighet for digital eller fysisk testing: Testene vil gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte i Oslo, Tromsø eller Bergen. Dette kan du velge i påmeldingsskjemaet med mulighet for flervalg. Sikt/prosjektene dekker ikke reisekostnader, så dekking av eventuelle reisekostnader må du selv avklare med institusjonen du tilhører. Velg derfor gjerne det alternativet som er best egnet eller nærmest din lokasjon.

Tidsperiode for gjennomføring: Testingen vil foregå i begynnelsen av oktober.

Meld deg på via nettskjema.

Les med om anskaffelse av neste generasjons IT-løsninger som understøtter læring og vurdering.

Les mer om digitalt læringsmiljø fra Sikt.

Aktuelt fra Sikt