Sammenstilling av data for bedre politikkutforming

Et nytt EU-finansiert prosjekt skal harmonisere og tilpasse data og infrastruktur fra eksisterende forskningstjenester, for å støtte EU-programmet og satsingen på ungdomspolitikk - NextGeneration EU. Sikt er en av deltakerne i prosjektet.

3. desember 2023

Prosjektet er kalt Infra4NextGen, og har fått innvilget støtte på 9,75 millioner Euro fra Horizon Europe, EUs sentrale finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Infra4NextGen skal støtte satsingen NextGeneration EU.  

NextGenerationEU har som mål at Europas ungdomspolitikk skal bygge en grønnere, mer digital og mer robust fremtid med fokus på fem nøkkelområder: Gjør det grønt; Gjør det digitalt; Gjør det sunt; Gjør det sterkt; og gjør det likt. 

Kartlegge eksisterende data og supplere med nye

Prosjektpartnerne skal i første omgang lage en oversikt over relevante elementer og tema som allerede er kartlagt i tverrnasjonale undersøkelser, innenfor hvert av de fem nøkkelområdene.

Undersøkelsene inkluderer Eurobarometer, European Quality of Life Survey, European Social Survey (ESS), Generations and Gender Programme (GGP), European Values Study (EVS) og International Social Survey Programme (ISSP). 

Data fra undersøkelsene vil deretter bli analysert og oppsummert, for å produsere en serie tabeller som som kan være relevante for politikkutforming.  Visualiseringer med kommentarer vil bli presentert i en egen nettportal. 

Denne innledende analysen vil bli supplert med nye data samlet inn om hvert emne senere i prosjektet. Dette skjer via det nettbaserte CRONOS-nettpanelet (CROss-National Online Survey) som gjennomføres i fem omganger i 11 europeiske land. 

Sikt skal gjøre data fra CRONOS tilgjengelig via ESS Data Portal

Sikts rolle i prosjektet blir å sikre at CRONOS-dataene blir prosessert og kuratert i henhold til de høyeste standardene, og gjort lett tilgjengelig for europeiske forskningsmiljøer i ESS Data Portal

Professor Rory Fitzgerald, direktør for ESS ERIC og koordinator for Infra4NextGen, er glad for finansieringen av prosjektet. 

– Samfunnsvitenskapelige forskningsinfrastrukturer i Europa har et vell av data som er relevante for NextGenerationEU-prioriteringene og EUs ungdomspolitikk. Disse dataene er for øyeblikket spredt, og noen ganger komplisert å få tilgang til, sier Fitzgerald og utdyper:  

– Dette spennende nye prosjektet samler Europas ledende samfunnsvitenskapelige initiativer for å produsere harmoniserte resultater som er relevante for politikkutforming, og som vil være til nytte for både beslutningstakere og akademikere. 

Om Infra4NextGen-prosjektet

  • Infra4NextGen er et fireårig prosjekt med oppstart 1. mars 2024.  
  • Prosjektet blir koordinert av den europeiske forskningsinfrastrukturen European Social Survey (ESS ERIC). I kjernen av prosjektet er også konsortiet for samfunnsvitenskapelige dataarkiv (CESSDA ERIC), European Values ​​Study (EVS) og Gender and Generations Program (GGP). 
  • Prosjektet involverer en lang rekke europeiske universiteter og infrastrukturer for forskning. Fra Norge vil Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og NTNU – Norges teknisk-vitenskapelige universitet bidra til prosjektet.  
Les mer om Infra4NextGen-prosjektet på europeansocialsurvey.org

Aktuelt fra Sikt