Samles om digitalt læringsmiljø

Sikt inviterer til konferanse om undervisningstjenester i Trondheim 26. og 27. september. Ambisjonen er å samle alle som arbeider med LMS, digital eksamen og plagiatkontroll, samt andre som har interesse av digitalt læringsmiljø.

14. juni 2023

Det skjer mye innenfor undervisningstjenestene den nærmeste tiden, og vi gleder oss til å samle sektoren for å diskutere, sier produktområdeleder Vegard Moen i Sikt. – Noe av det viktigste vi gjør er å utveksle erfaringer, både mellom institusjonene og mellom de ulike tjenestene. Hvilke muligheter og utfordringer støter vi på, og hvordan kan vi sammen sørge for mest mulig sammenhengende tjenester til det beste for brukerne?


Hvordan kunstig intelligens vil påvirke det digitale læringsmiljøet er et av temaene for konferansen, og forfatteren av suksessboken Maskiner som tenker, førsteamanuensis Inga Strümke fra NTNU, innleder om dette.

Et annet sentralt tema er anskaffelse av fremtidens undervisningstjenester, der prosessen er i gang, og mye vil skje det nærmeste året. Her blir det både en plenumssesjon og muligheten til å gå i dybden i paralellsesjoner. Andre aktuelle tema på konferansen er universell utforming og personvern.


Les mer og meld deg på via denne lenken.

Aktuelt fra Sikt