Nytt verktøy for time-/romplanlegging på gang

Gjennom Sikt har universiteter og høyskoler tilgang til verktøyet TimeEdit for time-/romplanlegging. Kontrakten med leverandøren er i ferd med å gå ut, og Sikt har etablert et prosjekt for å anskaffe et nytt time-/romplanleggingsverktøy.

31. august 2023

Anskaffelsen vil lede til en kontrakt alle Sikt sine kunder frivilling vil kunne benytte seg av. Dette betyr at universiteter og høyskoler kan vente med å beslutte om de skal benytte seg av denne kontrakten til hele anskaffelsesprosessen er ferdig.

Det er satt sammen en styringsgruppe og en prosjektgruppe av representanter fra sektoren. Kravspesifikasjon er nesten ferdig, og Sikt planlegger å publisere konkurransen i september. Signering av kontrakt er planlagt i februar/mars 2024. Anskaffelsesprosessen og planlegging av framtidig innføring skal også dekke behovet for etablering av nødvendige integrasjoner.  

Det blir et informasjonsmøte for institusjonene i sektoren 22.09.2023 kl. 12:00 - 13:00. Samarbeidsforumene i dagens time-/romtjeneste blir invitert til møtet.

Ønsker du å delta på møtet?

Kontakt oss

Aktuelt fra Sikt