Nye og enklere maler for informasjonsskriv

Retten til å få informasjon om hvilke personopplysninger som blir behandlet om deg, er et viktig prinsipp i personopplysningsloven. I forskningsprosjekter er informasjonsskrivet sentralt for å ivareta personvernet.

25. april 2023

Det finnes en rekke krav til informasjonen du gir om behandling av personopplysninger. Informasjonen skal både inneholde en rekke punkter, samtidig som den skal være kortfattet og lett forståelig.

Å gjøre dette i praksis kan være en utfordring. Sikts personverntjenester har derfor utarbeidet nye maler for informasjonsskriv, der informasjonen blir gitt lagvis.

Lagvis informasjon betyr at den viktigste infomasjonen blir gitt først i skrivet, og utfyllende informasjon kommer til sist.

– Vi håper at de nye malene kommer til nytte forskere og studenter når de skal forberede informasjonsskrivene, og at de gjør det lettere for de som skal delta å forstå hva de blir med på, sier Marianne Høgetveit Myhren, produktområdeleder for personverntjenester i Sikt.

Les mer om informasjon til deltakerne og finn de nye malene her
Illustrasjon av deling av persondata.

Aktuelt fra Sikt