Nye data om miljø fra internasjonal spørreundersøkelse

Data om holdninger og verdier blant befolkningen i over 40 ulike land er tilgjengelig gjennom undersøkelsen ISSP – International Social Survey Programme. Nye data om holdninger til miljøet er nå klare til nedlasting og analyse.

25. november 2022

ISSP – International Social Survey Programme har gjennomført årlige intervjuundersøkelser siden 1985, med formål om å samle inn sammenlignbare data til forskning om alt fra sosial ulikhet, familie og kjønnsroller, religion og samfunnsdeltakelse. I 2020 var tema for undersøkelsen miljø.

Tidligere NSD, nå Sikt, er norsk medlem i undersøkelsen, og ansvarlig for å samle inn og tilgjengeliggjøre data fra Norge. Per 2022 er det 44 medlemsland i ISSP.

Økt bekymring for miljøet

Det er fjerde gang det har blitt samlet inn data om miljø i ISSP. Tallene fra Norge viser at hver fjerde nordmann, 25 prosent, er svært bekymret for saker som angår miljøet. Dette er en markant økning fra 2010, hvor kun 14 prosent svarte at de var svært bekymret for saker som angår miljøet.

Graf som viser tendens i hvor bekymret nordmenn er for saker som angår miljøet

Undersøkelsen viste også at nesten halvparten, 45 prosent, av det norske folk er villig til å godta en reduksjon i sin levestandard for å beskytte miljøet.

Det er også 45 % som er villige til å betale mye høyere priser for å beskytte miljøet. På spørsmålet om folk er villige til å betale mye høyere skatter for å beskytte miljøet er folk ikke like villige, da er det bare 36 prosent som sier seg villige til det.

Spørsmålet "Hvor villig ville du være til å betale mye høyere priser for å beskytte miljøet" har vært stilt til et representativt utvalg av det norske folk i 1993, 2000, 2010 og 2020. Av alle disse årene var det i 1993 at folk var mest villige til å betale høyere priser for å beskytte miljøet.

Graf som viser tendens blant nordmenns villighet til å godta økte priser for å beskytte miljøet

Tilgang til dataene

Data fra ISSP er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Du finner alle dataene fra Norge til ISSP her (her finner du også lenke til de internasjonale dataene)

Om ISSP - International Social Survey Programme

ISSP ble etablert i 1984 av grunnleggerne Australia, Tyskland, Storbritannia og USA. Siden har ISSP inkludert medlemmer som dekker ulike kulturer over hele verden.

De institusjonelle medlemmene, som hver av dem representerer ett land, består av akademiske organisasjoner, universiteter eller undersøkelsesbyråer. Alle store beslutninger blir gjort demokratisk, hvert land har en stemme.

Siden starten har over en million respondenter deltatt i ISSP-undersøkelsene. Siden undersøkelsene er utformet for replikasjon, kan de brukes til både tverrnasjonale og tverrgående sammenligninger, som legger grunnlaget for et stort spekter av samfunnsvitenskapelig forskning.

ISSP responderer regelmessig på dagens utvikling innen samfunnsvitenskap ved å inkludere nye emner eller utvikle nye moduler. For å sikre høyeste standarder for datakvalitet, gjennomfører ISSP omfattende studieovervåking og publiserer detaljer om hvordan de nasjonale ISSP-undersøkelsene er gjennomført i de deltakende landene.

Aktuelt fra Sikt