Ny tjeneste: elektronisk stoffkartotek

Et elektronisk stoffkartotek er et nettbasert system for ledere, forskere, HMS-ansatte og laboratorieansatte, som sikrer en profesjonell og trygg håndtering av kjemikalier på laboratorier.

28. juni 2023

Etter en anskaffelsesprosess har Sikt inngått kontrakt på systemet Workplace Safety fra leverandøren Netpower på vegne av mange institusjoner i kunnskapssektoren. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NTNU, UiS, Norce og UiT - Norges arktiske universitet gjorde en grundig vurdering av de tilbudte systemene.

Moderne og brukervennlig løsning

Workplace Safety er i bruk i flere store virksomheter i Norge, bl.a. Avinor, Forsvarsbygg, Troms og Finnmark fylkeskommune, Vestland Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt flere store kommuner. Det var arbeidsgruppens vurdering at den valgte løsningen var moderne og brukervennlig og tilfredsstiller behovene til sektoren. Tjenesten er i tråd med alle gjeldende regler og retningslinjer innenfor området.

Løsningen kan brukes på to språk - norsk og engelsk, og inneholder blant annet eksponeringsregister. Ved eksponering av farlige stoffer kan alle lettvint registrere dette for at omgivelsene skal bli varslet og uhell skal bli håndtert på helsemessig og forsvarlig måte. Dette registeret blir tatt vare på i 60 år. Norske og utenlandske sikkerhetsdatablader (SDS) blir automatisk oppdatert.

Tjenesten er tilgjengelig for alle kunder av Sikt.

Les mer om tjenesten på sikt.no.

Aktuelt fra Sikt