Konverteringsfeil på enkelte variabler i stata-format

Den 19. mars 2024 ble det oppdaget at en konverteringsfeil har oppstått ved automatisk generering av datafiler i Stata-format. Feilen førte til at verdiene i variabler med maksverdier mellom 100 og 127 endret seg for nedlastinger gjort i perioden april 2022 til mars 2024.

14. juni 2024

Sikt rettet feilen umiddelbart etter at den ble oppdaget, og rettelsen ble gjort den 20. mars 2024. Merk at nedlastinger i spss- og csv-format av samme variabler og datasett, ikke er påvirket.

Vi har siden 20. mars kartlagt alle datasett som kan være berørt, for å undersøke om de inneholder variabler som kan ha blitt påvirket av denne konverteringsfeilen.

Alle som har bestilt datasett fra Sikt, har mottatt direkte beskjed om feilen, og hvilke datasett som er berørt. Noen datasett kan også lastes ned åpent via nettsidene til Sikt.

Åpent tilgjengelige datasett med konverteringsfeil i stata

Datasett som kan lastes ned fritt, og som vi ikke har oversikt over hvem som har lastet ned er:

  • Kirkelig årsstatistikk 1998–2022
  • Skolevalget 2005, valgresultat
  • Miljø, 2010, norsk del av ISSP
  • Rettferdig flaks - En eksperimentell studie av risikotaking og rettferdighet, 2007
  • Pre-operative smerter, symptomer og psykologiske faktorer relatert til akutte smerteforløp gjennom sykehusinnleggelse for innsetting av total kneprotese, 2013
  • Svangerskap etter nyretransplantasjon hos mor i Norge, 2013
  • Holdninger til offentlige myndigheter og offentlig virksomhet, 2016, norsk del av ISSP
  • Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017
  • Relativ validering av en pre-kodet kostdagbok for en gruppe norske voksne – Sammenligning av under-rapportører og akseptable rapportører, 2004
  • Effect of a standardized maternal meal - a crossover trial

Det er kun variabler med maksverdier mellom 100 og 127 som er berørt. Hvis du har lastet ned noen av disse datasettene i perioden april 2022 til 20. mars 2024 i stata-format, kan du sjekke i excel-arket om du har brukt de aktuelle variablene.

Se fullstendig oversikt over hvilke datasett og variabler som er berørt av feilen >

Ta kontakt ved behov for mer informasjon

Alle variabler i datasett som har vært berørt av stata-feilen ble umiddelbart korrigert. Har du lastet ned datasettet etter 21. mars 2024 er altså data vist med korrekte variabler.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha medført for våre databrukere.

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt.

Aktuelt fra Sikt