Kandidater til testing av LMS

Sikt sitt prosjekt for anskaffelse av læringsplattform (LMS) er godt i gang og i månedene mai til juni vil vi gjennomføre testing av læringsplattformene som er blitt tilbudt.

5. mars 2024

Vi ønsker derfor nå å invitere ansatte og studenter ved institusjoner i sektoren til å melde sin interesse for å være tester. I testingen ønsker vi innspill om hvordan de ulike løsningene oppleves i bruk av reelle sluttbrukere, og ønsker derfor å invitere nærmere 80 testere fordelt på de ulike målgruppene student, underviser, systemadministratorer læringsplattform og studiekonsulent. Dersom du ønsker å delta kan du fylle ut dette påmeldingsskjemaet.

Hva som skal testes:

Testdeltakerne skal utføre ulike oppgaver i testversjoner av de ulike læringsplattformene som er tilbudt. Oppgavene vil være knyttet opp til viktige og ofte brukte oppgaver, som testerens målgruppe utfører i et LMS i hverdagen. Formålet med testfasen er å sikre et enda bedre vurderingsgrunnlag i valg av læringsplattform, ved å supplere evaluering av krav med brukeropplevelser.

Velg mellom digital eller fysisk testing

Testene vil gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte i Oslo, Trondheim eller Hamar. Dette kan du velge i påmeldingsskjemaet med mulighet for flervalg. Dekking av reisekostnader må avklares med institusjonen du tilhører. Velg derfor gjerne det alternativet som er best egnet eller nærmest din lokasjon.

Tidsperiode for gjennomføring

Hele testperioden vil foregå fra starten av mai til midten av juni. Digital test kan gjennomføres på egen valgt tid i store deler av perioden. Fysiske testdager vil avholdes på konkrete datoer på gitt lokasjon og ha en varighet på 2-3 timer.

Utvelgelse av testere og informasjon videre

Når påmeldingsfristen har gått ut, vil prosjektgruppen for anskaffelse LMS sammenstille et utvalg testere som sikrer bredde og variasjon fra sektoren. Utvalget skal bestå av testere med blant annet ulike lokasjoner i landet, fagdisipliner og erfaringsnivå med tidligere LMS. Du vil få en tilbakemelding med mer informasjon om testing innen starten av april.

Personopplysningene vi samler inn blir behandlet fortrolig.

Invitasjon til testing for de kandidatene som blir valgt ut til å delta formidles direkte av prosjektgruppen.

Svarfrist: Du må melde deg senest innen 19. mars kl. 12.00 ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet.

Aktuelt fra Sikt