Handlingsplan for digital omstilling lansert

Handlingsplanen skal være en ressurs for institusjonene i høyere utdanning og forskning, og er en oppfølging av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning ble lansert på Nasjonal konferanse om digitalisering i høyere utdanning i Bergen 3. november.

8. november 2022

Planen er utviklet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra universitetene og høyskolene, under ledelse av Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Sekretariatet for arbeidet har bestått av representanter fra HK-dir og Sikt.

Felles ansvar

I større grad enn handlingsplanen for forrige periode, er denne planen rettet inn mot kjernevirksomheten ved universitetene og høyskolene. Selv om denne planen også inneholder prioriterte fellestiltak i regi av HK-dir og Sikt, vil det i større grad være institusjonenes ansvar å følge opp med egne tiltak og planer.

Handlingsplanen som ressurs

En hovedidé for arbeidsgruppen er at handlingsplanen skal være en levende og oppdatert ressurs for arbeidet med digitalisering. Derfor vil den foreligge som en nettressurs, ikke et dokument. Her skal du finne lenker til pågående og planlagte fellestiltak og fellestjenester, men også til gode eksempler på institusjonelle tiltak.

Mer informasjon:

Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning (hkdir.no)

Aktuelt fra Sikt