European Social Survey mottar pris

Kohli Foundation Infrastructure Prize for Sociology 2024 er tildelt European Social Survey (ESS). Dette er den tredje prisen ESS mottar for sitt arbeid med å samle inn og dele analyseklare surveydata om europeiske borgere.

15. mai 2024

«ESS er, med sitt europeiske fokus og sin utmerket tilgjengelighet, en framifrå infrastruktur for sosiologi og beslekta felt», sier Kohli Foundation i begrunnelsen for tildelingen.

Kohli Foundation er en tysk uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme akademisk eksellens innen sosiologi som akademisk felt, og styrke tverrfaglighet i forsking. De deler ut en årlig pris til “betydelige infrastrukturer som fremmer sosiologisk forskning”.

I sin begrunnelse trakk juryen også fram bredden av emner som ESS tar opp, høye nivåer av internasjonal forskning og brukervennlige dataanalyseverktøy.

Anerkjennelse av det internasjonale samarbeidet

Sikt er dataarkiv for ESS med ansvar for lagring og formidling av data, og inngår i infrastrukturen sin styringsgruppe, Core Scientific Team.

I fjor lanserte vi en sterkt forbedret ESS Data Portal etter langt og nitidig arbeid, der vi også kunne dra stor nytte fra arbeidet med Surveybanken. Det er derfor ekstra gledelig å se at tilgjengelighet og brukervennlighet blir trukket fram av juryen.

-Bodil Agasøster, leder for dataforvaltning i Sikt

Rory Fitzgerald, direktør for ESS, sier til nettstedet europeansocialsurvey.org at han setter stor pris på anerkjennelsen av det kollektive arbeidet med å produsere analyseklare data av høy kvalitet.

Prisen blir delt ut i november i Berlin, og med prisen følger 10 000 Euro. Dette vil bli investert tilbake i ESS-infrastrukturen for å jobbe videre med nye og innovative løsninger som skal komme brukerne til gode.

Vi i Sikt er stolte av å være en del av ESS infrastrukturen, og vi er svært glade for anerkjennelsen denne tildelingen gir arbeidet vårt og samarbeidet mellom de europeiske landene.

-Bodil Agasøster

Dette er den tredje prisen ESS mottar for sitt arbeid med å gjøre data tilgjengelig for forskning. Tidligere har European Social Survey mottatt Descartes Prize for Research & Science Communication (2005) og Lijphart/Przeworski/Verba (LPV) Dataset Award 2020.

Data fra ESS - svar på påstand om nasjonale valg er frie og rettferdige

Statistikk som viser hva mennesker i ulike europeiske land mener om utsagnet "National elections are free and fair".
Klikk for å åpne datasett i ESS Data Portal.

Les mer om Kohli Foundation sin annonsering av prisen på deres nettside.

Aktuelt fra Sikt