Dataslipp fra European Social Survey

Siden 2002 har European Social Survey (ESS) gjennomført intervjuer med europeiske borgere. Nå er data for 13 land i runde 11 publisert i ESS Data Portal.

27. juni 2024

Totalt deltar 31 land i runde 11. I første omgang har vi publisert data fra Finland, Irland, Kroatia, Litauen, Nederland, Norge, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Det blir nytt dataslipp i november med data fra flere land.  

Gå til datasettet for ESS runde 11

ESS omtales ofte som den viktigste undersøkelsen i Europa. Metodisk blir den gjerne referert til som "gullstandarden" for spørreundersøkelser. I denne runden har ESS gjennomført timelange intervjuer med mer enn 22 000 europere. Siden starten i 2002 har ESS intervjuet mer enn 550 000 personer.

Over 200 spørsmål

Undersøkelsen omfatter over 200 spørsmål. I hver runde blir folk spurt om hvordan de ser på klimaendringer, rettferdighet, demokrati, innvandring, helse, tillit, mediebruk, etnisk identitet, diskriminering, verdier m.m.  

ESS remains Europe’s most important comparative, regularly collected survey dataset - and perhaps the world’s most important survey data source.

-ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures, 2023

Tema: Helseulikhet og holdning til kjønn og likestilling

I tillegg til de faste spørsmålene inneholder runde 11 to roterende moduler. Det vil si spørsmålsbatterier som kan gjentaes med noen års mellomrom.  

I modulen Sosial ulikhet i helse blir mange spørsmål fra runde 7 (2014/15) gjentatt. Modulen ble utviklet av en internasjonal forskergruppe ledet av Terje Eikemo fra NTNU. Data fra runde 7 ble svært mye brukt. Nå blir det mulig å se hvordan holdningene har endret seg siden den gang.  

Modulen med spørsmål om likestilling er med for første gang og fokuserer på holdninger til feminine og maskuline identiteter, sexisme, kjønnsdiskriminering og likestilling.

Se på data med online analyse

Du finner data på ess.sikt.no. Her kan du bla gjennom alle variablene og se vektede resultater med tabeller og grafikk for hvert spørsmål, uten å måtte laste ned datasettet. For eksempel kan du se hvordan folk ser på helsevesenet i sitt eget land.  

I portalen kan du kjøre enkle analyser og dermed raskt få oversikt over datasettene. Analysemulighetene blir mye brukt i undervisning der studentene kan analysere data uten å ha egen programvare installert.

Se hva folk mener om helsetjenester

Du kan laste ned ferdige datasett, eller skreddersy din egen datafil, der du velger ut de land, runder og variabler du ønsker.  

Over 200 000 registrerte brukere

Alle data fra ESS er åpne og tilgjengelig for alle og de blir mye brukt.  Over 200 000 brukere, i hovedsak forskere og studenter, har registrert seg for å få tilgang til data.

Sikt (og tidligere NSD) har siden starten I 2001 vært dataarkiv for ESS og har ansvar for kuratering og publisering av data, og har utviklet datainfrastrukturen for European Social Survey. 

Graf som viser hva folk mener om helsetilstanden i ulike land
Åpne grafen i ESS Data Portal

Aktuelt fra Sikt