Eksamen blir mer og mer digital

Ved NTNU gjennomføres det i vår digital eksamen i 3488 ulike emner med totalt 111 633 kandidater. Dette utgjør 68 % av alle eksamener ved universitetet.

23. mai 2024

Tendensen er den samme i hele sektoren. Siden det ble gjort en felles anskaffelse av digitale eksamenssystemer i 2016, har andelen digitale eksamener økt jevnt og trutt.

– Utviklingen har vært rivende i disse åtte årene, sier forvaltningsleder Arild Sørum Hjelle ved NTNU. – Fra vi begynte så smått i 2016 med 282 digitale eksamener, har vi nå kommet dit at vi nesten ikke gjennomfører skriftlige eksamener av den tradisjonelle typen.

– Her i Trondheim har vi det vi kaller «Eksamenshuset». Den gamle postterminalen er bygd om til lokaler for gjennomføring av digital eksamen. Her har vi kapasitet til å gjennomføre digital eksamen for inntil 1 660 kandidater samtidig, og i vår har vi skift med inntil 83 ulike parallelle eksamener.

Arild Sørum Hjelle er forvaltningsleder for digital eksamen ved NTNU. (Foto: NTNU)

– I Eksamenshuset har vi bygget ut teknisk infrastruktur for gjennomføring av digital eksamen, med strøm og nettverk lagt opp til hver enkelt plass.

Mer enn 700 plasser har faste, stasjonære PC-er. På resten må studentene ta med egen PC, og gjennomføre eksamen i nettleseren Safe Exam Browser, som gjør at de ikke får tilgang til internett, eller filer og programvare på egen maskin.

– På Sluppen har vi også 590 tegnebrett til digital tegning og regning, og 443 hodetelefoner, for bruk på språkeksamener med lytteprøver, forteller Hjelle.

Rammeavtaler og sektorsamarbeid

Tjenesten digital eksamen fra Sikt består av tilgang til rammeavtaler for digitale eksamenssystemer, samt nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling for å støtte virksomhetene i eksamensprosessen. I tillegg drifter Sikt integrasjoner mellom eksamenssystemene og Felles studentsystem, arkivsystem og vitenarkiv.

– Det er virkelig et nybrottsarbeid som har vært gjort i norsk UH-sektor, sier produktområdeleder Vegard Moen i Sikt.

– I 2016 var systemene for digital eksamen i sin barndom. De har utviklet seg voldsomt, samtidig som universitetene og høyskolene har høstet erfaringer og forbedret utnyttelsen. Nå er norsk UH-sektor i en unik posisjon internasjonalt, med cirka 80 % digital eksamen.

Moen understreker at det at sektoren samarbeider om de samme to systemene, gir oss store fordeler med deling av erfaringer, og felles utvikling av systemene.


Ny anskaffelse på gang

Med den utviklingen som har vært innenfor digitale eksamenssystemer er det naturlig å se på hva som skal være fremtidens løsninger på feltet. Dette sammenfaller med at eksisterende avtaler nærmer seg utløp.

Derfor har sektoren og Sikt satt i gang anskaffelsesprosesser for systemene innenfor digitalt læringsmiljø, inkludert digital eksamen. I forkant av anskaffelsene ble det gjennomført et innsiktsprosjekt for å se på utviklingen i markedet, endrede brukerbehov og fremtidige muligheter.

Anskaffelsesprosessene er i gang, og det forventes at nye avtaler for digitale eksamenssystemer skal være på plass våren 2025.

Aktuelt fra Sikt