Avtale mellom Sikt og Wiley er på plass

Etter krevende og langdryge forhandlinger med forlaget Wiley er Sikt glade for å kunngjøre at vi endelig har inngått en avtale med Wiley som oppfyller våre krav.

8. mai 2023

Forhandlingene med Wiley har pågått i svært lang tid, og Sikt har mottatt en rekke tilbud som ikke har vært i samsvar med anbefalingene og forventningene fra vårt forhandlingsråd. Den 17. april 2023 fikk vi et tilbud fra Wiley som, etter å ha blitt analysert og tilrådd av Sikt, ble behandlet i og godkjent av forhandlingsrådet.  

NTNU har tidligere kunngjort, blant annet i Universitetsavisa, at de ikke kunne inngå avtale med Wiley. Begrunnelsen var at tilbudet slik det forelå ble for dyrt for NTNU. I tillegg mente biblioteket at forlaget ikke oppfylte de nasjonale forhandlingskravene om prisreduksjon og ubegrensede publiseringskvoter. Nå mener også NTNU at avtalen er akseptabel.  

– Vi anerkjenner Wiley som et viktig forlag for forskning med mange tidsskrifter av høy kvalitet. Vi er glade for at Wiley har respondert positivt på våre sentrale forhandlingskrav, om enn sent. Dette har bidratt til at til NTNU nå kan slutte seg til avtalen, sier NTNUs bibliotekdirektør Sigurd Eriksson. 

De viktigste kravene for å inngå avtaler har vært følgende: 

  • Det skal ikke være begrensninger i antall artikler som kan publiseres åpent tilgjengelig. 
  • Kostnadene i avtalene skal reduseres. 
  • Det skal være arkivrettigheter til tidligere lisenser. 

– Vi er stolte over at det er forhandlet fram en ny og forbedret avtale. Jeg mener denne avtalen viser at det å forhandle sentralt med den spesialkompetansen Sikt har, i tett samarbeid med sektorene og et sterkt og engasjert forhandlingsråd, gir gode resultater, sier Sikt-direktør Roar Olsen.  

I 2022 var det 50 institusjoner som deltok i Wiley-avtalen, og det er ventet at antallet øker for 2023, slik at dette kan bli Sikts største lisensavtale. Det er dermed svært mange norske forskere som har glede av lesing og publisering i Wileys tidsskrift.   

Mer informasjon om avtalen kan rettes til Sikt eller biblioteket ved deltakerinstitusjonene.

Aktuelt fra Sikt