Avklaring om økonomisystem til UH-sektoren

De fire universitetene i BOTT-samarbeidet er i ferd med å innføre økonomisystem levert fra DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet (KD). Samtidig har det vært til vurdering om de øvrige 17 statlige universitetene og høyskolene (UH 17), som i dag får økonomisystem levert gjennom Sikt, skulle pålegges det samme. Nå er avklaringen gjort.

26. januar 2023

Etter en helhetlig vurdering har Kunnskapsdepartementet besluttet å ikke pålegge de 17 statlige universitetene og høyskolene utenfor BOTT-samarbeidet å gå over til DFØs regnskaps- og økonomitjenester. Den enkelte institusjon avgjør selv om de vil fortsette sitt samarbeid med Sikt, eller gå over til DFØ.

- Dette er en viktig avklaring, sier divisjonsdirektør Terje Mørland i Sikt. - Det betyr at Sikt og universitetene og høyskolene i samarbeidet igjen kan tenke langsiktig med tanke på å videreutvikle samarbeidet rundt systemstøtte til økonomiprosesser. Sikt ser på flere muligheter for felles utvikling av tjenesten og systemet. I juni skal vi ha en brukerkonferanse i Bodø for alle involverte virksomheter, med erfaringsutveksling og drøfting.

Økonomitjenesten som leveres av Sikt bygger på økonomisystemet UBW (Unit4 Business World, tidl. Agresso), som i sin tid ble anskaffet av Kunnskapsdepartementet. Tjenesten tilbyr en rekke integrerte moduler, blant annet regnskap, bestillingsløsning, prosjektmodul og anleggsregister.

Mye på gang

Det er ulike felles utviklingsaktiviteter innenfor samarbeidet som er i gang eller under vurdering:

  • Nytt aksesspunkt for utgående faktura og innkjøpsordre\kataloger.
  • Overgang til EHF for utgående ordre og kataloger
  • EHF utgående faktura til utlandet
  • ISO20022 med mulighet for å ta i bruk automatisk remittering
  • Videreutvikling av arbeidsflater
  • Innkjøpsportal, under pilotering av OsloMet

- Vi gleder oss til å jobbe videre med å utvikle samarbeidet og tjenesten, sier produktområdeleder Eva Johanne Klevstuen i Sikt avslutningsvis. - Vi ser fram til videre dialog om behovene til institusjonene.

Les mer om økonomitjenesten fra Sikt.

Aktuelt fra Sikt