Alle data fra runde 10 i ESS er publisert

Siden 2002 har European Social Survey (ESS) gjennomført intervjuer med europeiske borgere. Data og dokumentasjon fra 31 land som deltok i den tiende runden er nå publisert i ESS Data Portal.

15. mai 2023

Data fra nye land som deltok i runde 10 (2020–2022) er blitt lagt til i ESS Data Portal i dette dataslippet.

Landene som er lagt til, er Belgia, Irland, Israel, Latvia og Storbritannia. Totalt finnes det nå data fra til sammen 31 land som deltok i runde 10.

Data fra Kypros, det 31. og siste ESS-landet som deltar i ESS10, er midlertidig publisert som en landsspesifikk fil uten vekter. Når vekter kan produseres for Kypros, blir landfilen lagt til den integrerte ESS10-filen i dataportalen

Variasjoner i metode grunnet korona

Datainnsamlingen til denne runden støtte på utfordringer ettersom verden stod midt i en pandemi. Som et tiltak for å begrense smitten, ble det for første gang åpnet for at landene kunne velge å gjennomføre undersøkelsen ved bruka av selvutfyllingsmoduser.

Ni av de 31 deltakerlandene gjennomførte feltarbeid på denne måten: Tyskland, Israel, Kypros, Latvia, Polen, Serbia, Spania, Sverige og Østerrike.

De resterende landene samlet inn data i tråd med tidligere runder, ved bruk av ansikt-til-ansikt-intervjuer: Belgia, Bulgaria, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kroatia, Litauen, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia og Ungarn.

Grunnet pandemien ble også perioden med feltarbeid, altså perioden hvor intervjuene blir gjennomført, også utvidet: fra september 2020 til august 2022.

Se mer informasjon i notat om metode og datainnsamling for ESS-data runde 10

Sikts rolle i ESS

Sikt er dataarkiv for ESS, og står bak undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team.

I tillegg er Sikt ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene.

Les mer om ESS-undersøkelsen på nettsidene til Sikt

Aktuelt fra Sikt