Du er ikke beskyttet mot ondsinnede nettsider

Du er ikke beskyttet mot nettsider som kan skade maskiner eller lure dem til å oppgi sensitiv informasjon. 

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) leverer automatisk blokkering av kjente trusler. Potensielt ondsinnede nettsider blokkeres, og brukerne sendes i stedet til en trygg landingsside. Din organisasjon abonnerer ikke på blokkering av trusler. 

Cybersikkerhetssenteret utvikler og vedlikeholder sperrelister for blokkering av kjente trusler som virksomheten får tilgang til. Tjenesten en del av plusspakken til Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC).

Les mer om plusspakken til Cybersikkerhetssenteret