Sikt

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt leverer produkter og tjenester til forskning og utdanning. Vi tilbyr infrastruktur og løsninger som trengs for at kunnskapssektoren skal nå sine mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Foto av en lesesa. Bøker langs veggen og pulter.

Aktuelt fra Sikt

Arrangementer