5 tips for god datahåndtering

Datahåndtering handler om alt fra sikker innsamling til hvor data skal arkiveres til slutt. Målet er å sikre gode data, og å bidra til overordnede mål om gjenbruk og deling av data.

Begynn på datahåndteringsplanen så tidlig om mulig

En datahåndteringsplan (DMP) hjelper deg å planlegge og beskrive hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet ditt. Planen skal være et levende dokument som blir videreutviklet etter hvert som prosjektet skrider frem.

Opprett og begynn på datahåndteringsplanen din så tidlig som mulig, gjerne før prosjektet starter. Skal du behandle personopplysninger, kan en datahåndteringsplan forenkle prosessen med å fylle ut Sikts meldeskjema.

Sjekk hvilken hjelp du kan få fra egen institusjon


Mange institusjoner har egne retningslinjer for håndtering, lagring og arkivering av forskningsdata, og flere tilbyr også støtte og hjelp til å fylle ut en datahåndteringsplan. Sjekk hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige hos administrasjon og bibliotek ved din institusjon.

Lag en plan du vil ha nytte av

En datahåndteringsplan bør ikke bare være en byråkratisk øvelse, et punkt på listen over oppfylte krav. En gjennomtenkt plan er et dokument som bidrar til å sikre at forskningsdata lagres og brukes sikkert og effektivt gjennom hele prosjektperioden.

Skreddersy planen til ditt spesifikke prosjekt: Ikke stol for mye på informasjon som oppgis i andre datahåndteringsplaner.

Vær konsis – fokuser på data

Lag en plan som er tilpasset prosjektets omfang. En plan bør være så enkel som mulig, men så kompleks som nødvendig.

Fokuser på selve dataene, og ikke inkluder en masse tilleggsinformasjon om forskningen og prosjektet ditt dersom det ikke er nyttig å ha i en DMP.

Vær spesifikk

Vær spesifikk og oppmerksom på hvilke deler av data du viser til gjennom hele planen. Ulike typer data må håndteres på forskjellige måter.

Velg et verktøy som støtter deg i dette. Sikts datahåndteringsplan er tilrettelagt slik at du kan beskrive og vurdere håndtering av ulike datasamlinger («data packages») i et prosjekt.

Lag en datahåndteringsplan

Sikt´s datahåndeteringsplan er interaktiv og gir deg veiledning basert på dataene du skal samle inn.

Kom i gang med å fylle ut Sikts DMP